Dagbok fra «Sir James Clark Ross» – 13.02.1933

Dagbok fra «Sir James Clark Ross» – 13.02.1933

Flenset 6 blå og 2 finn. Det er pent vær igjen riktig ”hvalvær”. Nettopp nu strøk ”Kos 5” like forbi oss. Det er visstnok ”Kosmos” som har den, så vi får vel snart se kokeri nr. 3 herborte. Den nye meldingen er 137 000 fat og 1225 hval. Det er en tilvekst siste uke på 9000 fat og 80 hval.

– Øivind Schau

Dagbok fra «Sir James Clark Ross» – 06.02.1933

Flenset 8 hval, men fremdeles knøl og finn. Meldingen er 128 000 fat og 1145 hval. Ukestilveksten blir da 8500 fat på 80 hval. Meldingen er ikke så god som de tidligere, men været har jo ikke vært så bra. Dessuten har det jo vært en del knøl- og finn-hval, så gjennemsnittet pr. beregn. blåhval blir omtrent som før.

– Øivind Schau