Walrus LN-TAK

Walrus LN-TAK

Noe litt utenom det vanlige. Dette er ett av to Supermarine Walrus-fly som United Whalers hadde med på den første Balaena-ekspedisjonen i 1946-47. Etter endt sesong ble de satt på land og solgt. Her står flyet på Jarlsberg.