Smiths Dock etterkrigshvalbåter

Smiths Dock etterkrigshvalbåter

Fra John Harland, forfatteren av det store verket Catchers and Corvettes har vi fått en byggetegning og en linjetegning for skroget. Disse er rentegnet av John McKay som også gjorde alle tegningene til boken som kom ut i 1992.

Når det gjaldt hvalbåter var Smiths Dock, Middlesborough, det fremste britiske verftet. De bygget få båter før 1914, 128 i mellomkrigsårene og 42 etter 1945.  Selv om det finnes variasjon i konfigurasjonen av overbygning, avhengig av redere, brukte alle i denne siste gruppen nøyaktig den samme linje-planen til skroget. I 1985 fikk jeg en 1:24 kopi av linjeplanen ved verftet, og denne tegningen burde vært inkludert i  boken Catchers and Corvettes, som ble utgitt i 1992. Dessverre, glemt jeg å gjøre dette. Southern Harper og Southern Hunter var blant de siste hvalbåtene som ble bygget av Smiths og hadde byggenummer 1221 og 1222. «General Arrangement» av disse to båtene ble omtegnet av John McKay fra verftets tegninger. Nå har han omtegnet den utelatte linje-planen. Forresten vil sistnevnte være tegningen som ble brukt da Southern Actor, byggenummer 1202, ble konstruert, og kan derfor være nyttig for bl.a. modellbyggere.
 John Harland, British Columbia

Trykk på bildet for større versjon.
Hunter Lines