Flk "Sir James Clark Ross"

Flk "Sir James Clark Ross"

Kokeri nummer åtte i en serie på 10.
Flk «Sir James Clark Ross» (II) fotografert i Rosshavet av Eric Douglas ombord i S/Y «Discovery» under den andre B.A.N.Z.A.R.E.-ekspedisjonen (British, Australian and New Zealand Antarctic Research Expedition) i 1930/31.
Fotograf: Eric Douglas.

Eric Douglas var den gangen en flyveoffiser, men avsluttet sin karriere i RAAF (Royal Australian Air Force) som gruppekaptein. På begge B.A.N.Z.A.R.E.-ferdene var han én av to piloter på Gipsy Moth sjøflyet VH-ULD. Den andre piloten på begge ferdene var pilot løytnant Stuart Campbell. De ble hentet fra RAAF til de to ferdene av Sir Douglas Mawson. Alle hvalfangstbildene ble tatt under den andre ferden (1930/31), da Discovery var i områder det ble drevet hvalfangst.

Takk til S.E. Douglas, Melbourne, Australia.

Indre havn i Sandefjord

Indre havn i Sandefjord

Indre havn i Sandefjord.
Fem hvalbåter fra Thor Dahl midt i bildet og fem hvalbåter fra Johan Rasmussen (Rosshavet) i bakgrunnen. Den nærmeste av Rosshavets båter er «Star I». Tankskipet er Hilmar Rekstens «Julian». Hun lå opplagt i Sandefjord fra 2. kvartal 1964 til februar 1965, da hun avgikk til Hamburg for å hugges opp så det er tidsrommet bildet ble tatt i (takk til Arne Sognnes, Skipet, facebook). Jeg klarer ikke å tyde navn eller merking på hvalbåtene til høyre.

Indre havn Sandefjord

Indre havn Sandefjord


Fotograf: ukjent
År: ukjent
Fra Oddbjørn Husebys arkiv.