Snøskred i Leith Harbour 1929

Snøskred i Leith Harbour 1929

15. august 1929 ble deler av den opprinnelige stasjonen i Leith Harbour ødelagt av et stort snøskred. Tre arbeidere omkom. Disse tre var Uli Johanessen, Anders Jørgensen og Johan Herman Gøtz.
Johan Herman Gøtz skulle overvintre for å sette istand utstyr til kommende sesong. Han arbeidet i spisepausen, mens de fleste andre satt i kantina da raset kom. Dette ble Johans første og siste tur på hvalfangst. Han etterlot seg en kone og to sønner på hhv. 2 og 7 år.
År: 1929
Trykk på bildet for større versjon.
Takk til Ansten Gøts for mer informasjon om hans bestefar.

Leith Harbour

Leith Harbour

Salvesens transportskip SS Southern Opal og SS Southern Opal ved kai i Leith Harbour. I forgrunnen ser man området Jericho der den gamle stasjonen sto. Stasjonen ble rammet av et snøskred i 1929 der tre mann omkom. Etter dette ble det besluttet å flytte stasjonen til stedet der den ligger i dette bildet.
År: 1950-tallet
Foto: Karl Jan Skontorp
Trykk på bildet for større versjon.