Grytviken 1909 oversikt

Grytviken 1909 oversikt

Beskrivelse av bygningene i bildet har vi fått fra professor Basberg i Bergen og er basert på et Pesca-kart fra 1911.
A: Det fremkommer ikke på mitt kart. Et lagerskur av et eller annet slag?
B: Samme som A.
C: Det kan være bakeriet (Panaderia), men mest sannsynlig en boligbrakke (Edificios Administration & Habitacion No. II)
D: Bestyrerboilig, kontor etc. ‘Villa’ (Edificios Administration y Habitacion No. I)
E: Kokeri – antagelig spekkokeri (Fabrica No. II)
F: Proviantlager (Deposite para provisiones)
G: Lagerskur av et eller annet slag. Det er oppført på kartet, men teksten er uleselig.
H: Kokeri – antagelig kjøtt og bein, eventuelt guanoanlegg (Fabrica No. I)
I: Antagelig fjøs og grisehus (Invernadero vacuno y porcino)
J: Brakke – det som ble hetende ‘Russebrakka’ ( Barraca No. I)
De to lange radene er oljetanker (Tanques p aceite)
Bildet er tatt i januar 1909 og vi ser det nedriggede seilskipet Louise bak transportskipet Claus Horn, og barken Rolf til høyre.
 
 
Fra Reidar Ottesen
Klikk på bildet for større versjon.
Available in high resolution