Hval på plan

Hval på plan

Delvis opparbeidet hval på plan på Flk Thorshammer. Fotograf: Willy Østenby År: mellom 1948 og 1951
Partially processed whale on the plan deck of the Thorshammer. Photographer: Willy Østenby Year: between 1948 and 1951
Hvalkjeft

Hvalkjeft

To av flenserne sitter på bardene i munnen på en delvis flenset hval. Bildet er tatt på Flk Thorshammer. Fotograf: Willy Østenby År: mellom 1948 og 1951
Two flensers sitting on the baleen in the mouth of a partially flensed whale. The photograph was taken on the Thorshammer. Photographer: Willy Østenby Year: between 1948 and 1951

Ny bidragsyter/New contributor!

Jeg vil takke Mai Brenna for å ha bidratt med en serie bilder tatt av hennes far Willy Østenby på bl.a. en Thorshammer-ekspedisjon på begynnelsen av 1950-tallet. Bildene er scannet i 2400 dpi or siden redusert til 1280 pixler bredde (eller 1080 pixler høyde) og skarpet opp for skjermvisning.
 
English
I want to thank Mai Brenna for contributing a series of photographs taken by her father Willy Østenby on a Thorshammer expedition at the start of the 1950s amongst other places. The photos are scanned at 2400 dpi and later reduced to 1280 pixels width (or 1080 pixels height) and sharpened for screen viewing.

Mai Brenna
Mai Brenna Sandefjord
Familien tror han har vært ute i 1948 og 1949, og på begynnelsen av 50 tallet. Han begynte å jobbe på Jotun i 55.