"Barrowby"

"Barrowby"

Bringing in the catch. The «Barrowby» returning to the factory ship.

As far as I have been able to gather, «Barrowby» was built in 1912. According to J.S. Hodgson’s whaling memoirs, at the time of this photograph, this was Edvard Skontorp’s boat. Edvard was a legend among whaling gunners.
Any information on the vessel is most welcome.
Photographer: J.S. Hodgson

 
Images are from Torkel Fagerli‘s collection.

Diggin for water

Diggin for water

Digging for water, South Shetlands.

Channels were dug in the snow on the sunny side of a slope to allow snow to melt and run down hill. Rubber hoses connected to funnels at the top gathered the water and led it down to the water boats at the foot of the hill. The water boats held up to 75 tons of fresh water and were often loaded to the point where the only thing sticking out of the water were the front and aft posts. They were kept afloat by air filled watertight compartments on either side.
Photographer: J.S. Hodgson
Images are from Torkel Fagerli‘s collection.

Flk "Pythia"

Flk "Pythia"

Flk «Pythia» i Whalers’ bay på Deception-øya. Med tanke på at det ikke er noen andre kokerier i bildet, og flere kokerier brukte denne bukta som hjemhavn i fangstsesongen, så kan det bety at Pythia er av de første til å ankomme. Mangelen på is tyder på at det er relativt mildt.

Neptuns belger (Neptune’s Bellows), den smale passasjen ut av krateret, er til venstre i bildet rundt odden. Telefon Bay er ut til høyre.

Lagt ut med tillatelse fra Hvalfangstmuseet i Sandefjord.

Fotograf: Himberg

År: 1926-32