Sir James Clark Ross in Hobart

Sir James Clark Ross in Hobart

Sir James Clark Ross ved brygga i Hobart med 2 hvalbåter, 1923
[Tittel skrevet med blyant på baksiden av William Lodewyk Crowther.]
Norsk dampskip, 13 000 tonn bygget i Belfast i 1905; besøkte Hobart i 1923 og 1924 på vei sørover til Rosshavet; fulgt av hvalbåtene Star I, II, III, IV og V.
W.L. Crowther Library, Tasmanian Archive and Heritage Office, Sir James Clark Ross at Hobart Wharf with 2 chasers, 1923, (AUTAS001126071703).
Mer om Sir James Clark Ross her.