Flk "Suderøy"

Flk "Suderøy"

Denne kommer litt utenom min serie av hvalbåter, da jeg har fått epost fra en på Færøyene hvis bestefar var skytter på hvalbåten «Suderøy III».
«Suderøy» (7562 grt) var det minste kokeriet i hvalfangstflåten med unntak av «King» (895 grt 1929-32). Første sesong på feltet var 1929-30 med hvalbåtene «Suderøy I», «Suderøy II», «Suderøy III» og «Suderøy IIII». Sistnevnte forliste allerede 5. oktober 1929 utenfor Uruguay. Hun ble bygget om flere ganger i sin karriere og fikk akterslipp i 1934 under et opphold ved Haugesund mek. Verksted. Under det samme oppholdet mistet 3 arbeidere livet som følge av gassforgiftning.
År: 1929-34
Bibliothek für Zeitgeschichte, Stuttgart