Leith Harbour tidlige år

Leith Harbour tidlige år

Transportskipet Albuera og kull-skipet James Turpie fortøyd i Leith Harbour på Syd Georgia.
Leith hvalfangststasjon ble opprettet av Christian Salvesen Ltd. i 1909. Var i drift fram til 1965. Dette var den største av stasjonene på Syd Georgia.
Mer om Leith her.
Foto: Edward B. Binnie, donert av Ellen M. Gundersen.
Dette er ett av bildene som er restaurert av Ellen M. Gundersen.

Husvik Harbour landstasjon

Husvik Harbour landstasjon

Transportskip og bark fortøyd i Husvik på Syd Georgia.
Husvik hvalfangststasjon ble opprettet av A/S Tønsbergs Hvalfangeri mot slutten av 1907. Var i drift fram til 1931.
Mer om Husvik her.
Foto: Edward B. Binnie, donert av Ellen M. Gundersen.
Dette er ett av bildene som er restaurert av Ellen M. Gundersen.

Transportskipet du ser langs «bryggen», som bestefar kalte det, er den gamle «Orwell». Den nye «Orwell» ble kjøpt inn i 1922 og det var den bestefar var med på til Syd Orkenøy. Jeg tipper bildet er fra ca 1914/15. Jeg skal se om jeg har det i samlingen seinere. Hva seilskuta heter, vet jeg ikke, men jeg har navn på fler av de som trafikkerte der, så det kan hende jeg kan finne det ut. Hvis du ser nøye på bildet, på venstre side av bryggen, så stikker det opp to «stokker» av vannet. Det er mastene til den første seilskuta som de brukte til transport. Den het «Camana» og ble senket da de skulle anlegge bryggen. Det var en lang brygge, og det hadde sine årsaker. Hvis du ser nøye, så kan du se at den er i to etasjer! På den øverste ligger det skinner. Den ble brukt til små vogner, hvis du ser godt på bildet, så ser det ut til at det står mange av disse vognene ytterst på enden! Venstre siden av bryggen ble brukt til å laste/losse kull. «Orwell» lå på den andre siden, slik som på bildet. Med denne løsningen, så slapp man å forhale hver gang en hvalbåt kom inn for å bunkre kull! Lossing fra «Orwell» kunne skje samtidig! En liten detalj til. Hvis du ser nøye ved formasta på «Orwell», så ser det ut til å være en liten skorstein. Det er kanskje skorsteinen til «Vesle-Karl», en av de to første hvalbåtene ved Husvik Harbour. Denne ble solgt til Grytviken, og jeg tror Binnie brukte denne båten for transport mellom stasjonene. I Grytviken hadde den vel navnet «Calito» tror jeg. – Karl Jan Skontorp