"Feltet"

"Feltet"

Et kart som viser ruter, verksteder, ankerplasser, fangstfelter og landstasjoner som ble benyttet av norske hvalfangstekspedisjoner i perioden 1905-1968.

Save

Fartstid del I

Fartstid del I

Fra Roar Svensen har vi fått tilsendt bilder av «Oppgave over fartstid» for hans bestefar. Roars bestefar gikk bort da Roar var bare 1 år gammel, så som så mange andre fikk han aldri vite noe om det bestefaren var med på, men dokumentene han etterlot seg kan jo gi et lite glimt i alle fall.
Hvalbåtene i listen fortjener og krever en liten kommentar.
Hvb Grib (I) forliste i 1914/15. Hvb Grib II ble bygget i 1911. Antagelig er det Grib II Roars bestefar var ute med. Kan ha fanget til Flk Ørn II.
Hvb Suderø(y) var i 1920 utleid til A/S Sandefjords Hvalfangerselskap og Suderø fanget derfor muligens til landstasjonen Strømnes på Sør-Georgia.
Hvb Scott ble bygget i 1925 for Hvalaktieselskabet Sydhavet (The Southern Whaling Co. Ltd) (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord. Dersom årstallet i oppgaven stemmer (og byggeåret jeg har for Scott er feil) så fanget denne båten mest sannsynlig til Flk Svend Foyn I der min morfar var tømrer/jungmand denne sesongen. Svend Foyn I lå i Whaler’s Bay på Decption-øya.
Hvb Star 4 fanget i 25/26 for Flk Sir James Clark Ross (I). Dette var den første Rossens tredje sesong i Antarktis.
Hvb Karakatta ble døpt om til Star III i 1928. Og hun ble solgt til Falkland Whaling Co. i 1929.
Alle linjene i oppgaven er fyllt inn i ettertid (de har samme håndskrift gjennom hele) så det er nok erindringsfeil som gjør at en del av disse datoene/navnene ikke stemmer helt.
Roars bestefar var ansatt som maskingutt på Grib II, som fyrbøter på Suderø og Scott og som 2. maskinist på Karakatta.
Trykk på bildet for større versjon.

Smiths Dock etterkrigshvalbåter

Smiths Dock etterkrigshvalbåter

Fra John Harland, forfatteren av det store verket Catchers and Corvettes har vi fått en byggetegning og en linjetegning for skroget. Disse er rentegnet av John McKay som også gjorde alle tegningene til boken som kom ut i 1992.

Når det gjaldt hvalbåter var Smiths Dock, Middlesborough, det fremste britiske verftet. De bygget få båter før 1914, 128 i mellomkrigsårene og 42 etter 1945.  Selv om det finnes variasjon i konfigurasjonen av overbygning, avhengig av redere, brukte alle i denne siste gruppen nøyaktig den samme linje-planen til skroget. I 1985 fikk jeg en 1:24 kopi av linjeplanen ved verftet, og denne tegningen burde vært inkludert i  boken Catchers and Corvettes, som ble utgitt i 1992. Dessverre, glemt jeg å gjøre dette. Southern Harper og Southern Hunter var blant de siste hvalbåtene som ble bygget av Smiths og hadde byggenummer 1221 og 1222. «General Arrangement» av disse to båtene ble omtegnet av John McKay fra verftets tegninger. Nå har han omtegnet den utelatte linje-planen. Forresten vil sistnevnte være tegningen som ble brukt da Southern Actor, byggenummer 1202, ble konstruert, og kan derfor være nyttig for bl.a. modellbyggere.
 John Harland, British Columbia

Trykk på bildet for større versjon.
Hunter Lines

The factory ships «Lansing» & «California», California Sea Products Co. and the California Whaling Co.

Les mer