"Falk" and "Durban" 6 February 1931

"Falk" and "Durban" 6 February 1931

S.S. «Falk» og «Durban», 2 hvalkokerier fra Sør-Afrika.
[Skrevet på baksiden av fotografiet]
Fotografi fra Universitetet i Newcastle (Australia) Arkiver A6590 (iv) Boks med originalfotografier inkludert de tatt fra Mawsons andre B.A.N.Z.A.R.E.-ferd fra Hobart, 22. november 1930 til Hobart, 19. mars 1931. Fotograf(er): William F. Howard, mannskap på Discovery.
For mer informasjon (på engelsk) klikk her.

Informasjonen over er unøyaktig, eller kanskje mente personen som har skrevet på baksiden av bildet bare at skipene hadde kommet fra Sør-Afrika, hvilket lett kan være tilfelle da mange hvalfangstselskaper stoppet i Sør-Afrika på vei sørover. Det har ikke eksistert noe hvalkokeri med navn «Durban». – Geir Røsset

Copyright Alle rettigheter Cultural Collections, University of Newcastle
 

"Kosmos" og "Kos III" (1930)

"Kosmos" og "Kos III" (1930)

Flk «Kosmos» (22 000 tonn), hvalbåt Nr. 3 [«Kos III»] kan sees langs siden. Hvert kokeri har en flåte av disse små hvalbåtene som er kraftige fartøyer (sic) som kan gjøre 18 knop.
[Skrevet på baksiden av fotografiet]
Fotografi fra Universitetet i Newcastle (Australia) Arkiver A6590 (iv) Boks med originalfotografier inkludert de tatt fra Mawsons andre B.A.N.Z.A.R.E.-ferd fra Hobart, 22. november 1930 til Hobart, 19. mars 1931. Fotograf(er): William F. Howard, mannskap på Discovery.
For mer informasjon (på engelsk) klikk her.
For mer om Flk «Kosmos» klikk her.
For mer om «Kos III», klikk her.
Copyright Alle rettigheter Cultural Collections, University of Newcastle

 

Sir James Clark Ross (1930)

Sir James Clark Ross (1930)

The Discovery sights the Sir James Clark Ross (Monday 8 a.m. 15th December 1930)
[1930 was the first season in the Southern Ocean for the Sir James Clark Ross, paafeltet.org]
Sir James Clark Ross was sighted by the Discovery and soon moored to obtain coal.
“Sir J. Clarke Ross 22,000 tons Factory Whaling ship Antarctic O 65°Lat. South.”
[Annotation on reverse side of photograph]

From: The Winning of Australian Antarctica; Mawson’s B.A.N.Z.A.R.E. voyages, 1929-31, based on the Mawson papers. By A. Grenfell Price. Published for the Mawson Institute for Antarctic Research, University of Adelaide. [Sydney] Angus and Robertson [1962] p.108:

Monday 15th December 1930
«Arrived at Clark Ross about 8 a.m. – soon tied up to her then coaling commenced. They had the coal in bow down below – hauled it up by wire net and winch swung onto our vessel. We tied up with a whale between, also several strips of blubber hung up as fenders. As quiet day, little breeze, and only very small swell, all went well.»

Photograph from University of Newcastle (Australia) Archives A6590 (iv) Box of original photographs including those taken of Mawson’s Second B.A.N.Z.A.R.E. Voyage from Hobart, 22nd November 1930 to Hobart, 19th March 1931. Photographer(s): William F. Howard, crew member aboard the Discovery.
For further information, click here.
For more on the Sir James Clark Ross, click here.
Copyright All rights reserved by Cultural Collections, University of Newcastle
Save
Save
Save