Walrus sjøfly

Walrus sjøfly

Walrus sjøfly blir heist ombord på Flk Balaena. Dette er (basert på andre bilder i samme samling) Walrus G-AHFM som endte opp som skrap på en flyplass i Cowes, UK.
Fly og helikopter på kokerier var ingen ubetinget suksess. Ekspedisjonene brukte alt for mye tid på å lokalisere flyene etter at de rutinemessig slapp opp for drivstoff og påliteligheten var dårlig i det tøffe klimaet.
Foto: George Barnes
År: 1946/47