Antarctic i tørrdokk

Antarctic i tørrdokk

Dette bildet, tatt av Roald Bjørndal i tørrdokk i Cape Town, viser skadene på ror og propell etter at Antarctic (II) ble fryst inne i isen og måtte forsøke å bryte seg ut. Kapteinen manglet erfaring i isen og under en litt for voldsom bakking for å ta fart forover så smalt akterenden til Antarctic inn i isen og ødela roret. Propellen smallt inn i det bøyde roret og mistet ett blad og bøyde de andre. Roret løsnet omsider helt og sank til bunnen av Sørishavet. Det faktum at Antarctic hadde bare én propell gjorde at Antractic satt hjelpeløst fast.
I mellomtiden lå Pelagos slik til at de kunne komme til unnsetning, men å hjelpe Antarctic betydde å utsette skipet og mannskapet for reell fare. De kunne lide samme skjebne som Antarctic og kapteinen lot det derfor være opp til mannskapet å bestemme om de skulle gå inn for å forsøke å få henne løs. Ingen stemmte imot, og det lyktes å taue Antarctic til sikkerhet. Slepet var på 3000 sjømil, helt til Cape Town, for reparasjoner. Denne redningsaksjonen har blitt stående som et lysende eksempel på utmerket sjømannskap.
År:1946
Foto: Roald Bjørndal

Ny Bidragsyter!

Ny Bidragsyter!

Takk til Roald Bjørndal (lengst til høyre i bildet) som jobbet som smører ombord på Flk Antarctic (II). Roald var med da Antarctic støtte på is i et forsøk på å bryte seg ut av Rosshavet i 1946. De ble tauet helt til Cape Town av Pelagos og satt i tørrdokk. Roald har sendt meg bilde av akterenden på Antarctic fra tørrdokken og skrevet ned noen av sine opplevelser fra hvalfangsten.
Bildet er forøvrig tatt på dekket til Antarctic mens hun lå i havn i Cape Town. Flk Antarctic het før krigen C.A. Larsen og var chartret til Tyskland. Dette gjorde at eierne A/S Blaahval ble nektet konsesjon da hvalfangsten ble tatt opp igjen etter krigen. Skipet ble i stedet solgt til Antarctic A/S (Anton von der Lippe, en del av Jahre-gruppen) i Tønsberg og satt i fangst som en del av fellesfangsten under betingelsen at det var den første ekspedisjonen som ville måtte trekke seg ut dersom det kom krav om å redusere den totale fangsten.