Flensing av hval i Grytviken på Syd Georgia
Fotograf: ukjent
År: ukjent
Fra Oddbjørn Husebys arkiv.
 
English
Flensing a whale in Grytviken on South Georgia.
Photographer: unknown
Year: unknown
From Oddbjørn Huseby’s personal archive.

%d bloggere liker dette: