De siste forberedelsene gjøres ombord på Flk «Willem Barendsz», 8. mai 1946.
Foto: Ben van Meerendonk / AHF, collectie IISG, Amsterdam