Leith

Leith

Til venstre står “Happy Hans”, skipperen på Lille Carl. I midten Arvid Rynning, kjemikeren, en flott karaktér, godt kjent for flere generasjoner arbeidere på Leith. Til høyre tror jeg er planformannen eller en skytter.

Dr. Bob Duncan

Photo: Dr. Bob Duncan

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *