Thor Dahls hvalbåt «Thorbryn» tilhørende Thorshammer-ekspedisjonen.
Foto: Harald Werner