Nærmest kamera ligger «Thorgeir» som bøyebåt fortøyd i Sandefjord. De to andre tror jeg er «Thorslep» innerst og «Thorørn» i midten.
Lagt ut med tillatelse fra Hvalfangstmuseet i Sandefjord.
År: 1921-
Klikk på bildet for større versjon.