Flenset 6 hval. Det blåser op igjen nu, og det var nokså surt i natt. Nattgjengen får stadig mer hval enn daggjengen, og nu er det helt tomt igjen.

– Øivind Schau