Flenset 6 hval i natt. Båtene drar stadig inn mer hval enn kokeriet kan ta unna, og de blir visstnok nu satt på rasjon med 2 hval pr. båt i døgnet. På grund av slingringen er det meget tungvint å arbeide, og det er mange ganger merkelig at det går bra. Det er næsten vindstille, og det er umulig å se nogen dønning, så man skulle ikke tro at båten er på 20 000 tonn.24

– Øivind Schau