Flenset 7 hval. Det er stille og pent, men en del snetykke hadde vi i natt.

– Øivind Schau