Flenset 5 hval. Tankene er nu ferdige, og ”Peder Bogen” vil sannsynligvis avgå i løpet av dagen.

– Øivind Schau