Flenset 6 hval. ”Peder Bogen” avgikk herfra ved middagstider i går. Det er et herlig vær ute nu og blikk stille, men det begynner alt å bli mørkt om natten, og vi har brukt elektrisk lys flere netter. Nu skal det ikke lempes kjøtt, så vi rekker nok ikke å ta så mange hval som før. I dag er meldingen 108 630 fat og 990 hval. Tilveksten er 7330 fat og 65 hval. Nu begynner kjelesjauene på hvalbåtene, med ”Star 11” som førstemann.

– Øivind Schau