Flenset 6 hval. Det er en mengde hval her nu. I natt så vi 15-20 hvalblåst like i nærheten, og alle båtene jaget så å si i en klynge.

– Øivind Schau