Flenset 9 hval, og nu bare blå. I natt ved 1-tiden fikk vi ganske riktig øie på lysene fra ”Kosmos”. Nu er vi altså 4 kokerier og 30 hvalbåter her, så det blir vel en del konkurranse. I natt er alle båtene blitt bunkret helt fulle fra den siste fyroljetanken, så nu lakker det vel mot slutten.

– Øivind Schau