Flenset 3 blå og 7 finn. I går gikk vi en del for å komme unna andre båter.

– Øivind Schau