Flenset 4 blå og 4 finn. I dag melder vi 149 000 fat og 1360 hval. Det er en meget god melding, særlig nu når det er så meget dårlig hval. Båtene har nu fått ordre om å ta 4 blåhval hver, som sannsynligvis blir de siste. Neste melding skulle da bli sluttmeldingen.

– Øivind Schau