Samlinger

Velkommen oversikten over samlinger/bidragsytere. I noen tilfeller er det fotografens navn som er ført opp, i andre er det navnet på den som har sendt inn bildene og det kan være flere fotografer. Dersom fotografen er kjent er dette alltid oppgitt under hvert enkelt bilde.

A

Alfheim, Arthur Conrad
Akseth, Sverre

B

Barnes, George
Berg, Morten Marinius

Binnie, Edward B.
Bonner, Nigel
Brandt, Leif
Bunschoten, G.

C

Christiansen, Ove

D

Davidsen, Erling Werner
Dinsdale, Arthur
Donnely, Malcolm
Duncan, Dr. Bob

F

Fagerli, Torkel
Ford, David and John

G

Gjertsen, Knut
Grant, Ronald F.
Greig, Alan Stewart

H

Halvorsen, Yngvar
Heistad, Kari
Huseby, Oddbjørn
Hvalfangstmuseet i Sandefjord
Theodor Andersson

I

International Institute of Social History

J

Jansen, Abraham
Johannessen, Oddvar

K

Karlsen, Kolbjørn
Karlsen, Arnt

L

Library of Congress
Library of Contemporary History in Stuttgart
Lubi, Ken
Luckhurst, Michael
Ludvigsen, Oskar
Lunde, August

M

Maya, Raul
McKay, Jeanette
Myers, Len

N

National Library of New Zealand
Nordby, Kristen

P

Packard, Terry
Petroc

Public Domain

Ang. kategorien «Public Domain»: Disse bildene faller inn i tre kategorier. A) De har fallt i det fri. D.v.s. det er mer enn 50 år siden de ble tatt og det er mer enn 15 år siden opphavsmannens død, B) Eier av bildet har gjort det klart at bildet kan legges fritt ut på nett eller C) Til tross for at det er foretatt et omhyggelig søk har det ikke lyktes oss å finne rettighshaveren. Rettighetshaver som mener verket er brukt i strid med åndsverkloven anmodes om å kontakte oss. Verket vil i så fall bli trukket tilbake fra ytterligere distribusjon.

R

Rae, Jim
Rubillo, Héctor Mendieta
Ryan, John Ronsly

S

S.N.
Schjeldsøe
Seierstad
Skontorp, Karl Jan
Surmon, Margaret

T

Tasmanian Archive and Heritage Office

U

University of Newcastle (Australia)

W

Werner, Harald
Wheeler, Dave
Wiik, Arne Hansen

Ø

Østenby