Den moderne hvalfangsts historie 1

Dette er en «faksimileutgave» av bind 1 av bokserien Den moderne hvalfangsts historie. Teksten er uendret (med unntak av skrivefeil som har oppstått i OCR-fasen eller der teksten har blitt skrevet om for å gi mening i denne nye omformingen). Illustrasjoner er enten tatt direkte fra boken fra 1959, eller er byttet ut med nye versjoner som har åpen lisens for visning på nett. Der det er nye illustrasjoner er kreditering oppgitt.

Bokens oppbygging listes opp nedenfor, for navigering henviser jeg leseren til menyen over med seksjon for hvert bind.

Forord
INNFØRING
I Orientering
II Råstoffkilden
III Årsaksproblemer

Første Del:
EN VERDENSNÆRING BLIR TIL

I Fremmede forsøk
II Foyns norske forløpere
III Byen og tiden
IV Foyn og Finnmarksfangsten til 1873
1. Miljøet og mannen
2. Gjennom selfangst til hvalfangst
3. Gjennom kamp …
4. … til seier
5. Nye hindringer
6. Illojal konkurranse
V Foyns fangstmonopol
1. Seiersåret 1873
2. Tre år uten konkurranse
3. Konkurransen tar til
4. Foyn gir konsesjoner
VI Om de hval som ble fanget før 1883

Annen Del:
FANGSTBEDRIFTEN

I Fangstmetoden
1. Skyteredskapene
2. Hvalbåten
3. Landstasjonene
4. Flytende fangststasjoner
II Fangsten, fiskerne og statsmaktene, 1862 – ca. 1900
III Fangstfolk og fangstliv
1. Fangstfolkenes rekruttering
2. Ferden nordover
3. Fangstlivet
4. Hyre og part
IV Hvalfangstselskapene
1. Selveierbedrift og aksjeselskap
2. Fangstens lønnsomhet og dens betydning- for Vestfoldbyene
3. Tilløp til organisasjon åv hvalfangstselskapene
V Produkter, markeder og priser
1. Hvaloljen
2. Guano, kraftfor, lim og kjøtt
3. Barder

Tredje Del:
FINNMARKSFANGSTENS SISTE TID

I Den frie konkurranses tid 1883–1904
1. Konkurrentene slipper til 1883^89
2. Fra 1890–1904
II Kampen for og imot hvalfredning i Nord-Norge
Stridens sluttfase (1900–1904)
III Om Finnmarksfangstens betydning

Noter og henvisninger