Flk «Telegraf» (1903)

Tekst: Skipshistorie.net / De flytende kokeriene (2013)

Maleri av Jim Rae, 2013.

1900 Bygget som dampskip TELEGRAF ved Lindstøls Verft, Risør for A/S D/S Telegraf (P. A. Grøn), Sandefjord. Skipets skrog var av tre, og skipet ble levert i september samme år.

1903 Innleid av det nystartede A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord som ville prøve et dampskip som flytende kokeri på Finnmark kysten og ved Svalbard. Leien var satt til 4 000 kroner pr. måned med et tillegg av 500 kroner om det ble bedre resultat enn 1500 fat hvalolje.
Ved Framnæs mek. Værksted ble skipet innredet som et primitivt kokeri. For Christensen var dette et eksperiment. Fangstbestyrer for ekspedisjonen var Alex Lange. Fangstbåt var ØRNEN. Den 14 mai 1903 kom TELEGRAF fram til Hammerfest og fangsten kunne starte. Det var svært mye is i 1903, det skapte store problemer for fangsten. Man forsøkte fangst ved Bjørnøya, men det var ingen anvendelig havn der, som ga tilstrekkelig smult vann til utenbords flensing. Flensing og koking lykkedes bare delvis og til slutt måtte man sette kursen mot Ingø på Finnmark-kysten igjen. Med syv blåhval på slep. Underveis blir man overrasket av orkan, og med bare tre hval i behold når man Ingø 12/06-1903.

Bestyrer Alex. Lange skriver et fortvilet telegram til Chr. Christensen: “Jeg har alderig i mit liv havt det saa uhyggeligt og utriveligt samt saa fuldt op af modgang som her om bord i TELEGRAF”. Karakteristiskt nok kommer svaret fra rederen: “På’n igjen – Christensen”.

Den dårlige kokekapasiteten til TELEGRAF var en annen årsak til det relativt svake resultatet. Ekspedisjonen fanget 57 hval, hvorav 45 blåhval, noe som ga 1.960 fat. Av dette ble 1.718 fat kokt ut under kysten av Svalbard. Erfaringen var at TELEGRAF var for liten.
Dette resulterte i at DS ADMIRALEN ble innkjøpt og ombygget til kokeri og tok over som kokeri i 1904 og 1905 rundt Spitsbergen.

Fra venstre: Verftseier og hvalfangstreder Chr. Christensen. Alex Lange; 1903-1908 var han hvalfangstbestyrer på TELEGRAF og ADMIRALEN. Fotografier: Hvalfangstmuseet i Sandefjord.

Flk "Telegraf"
Flk "Telegraf"

Flk «Telegraf» i Bellsund på Svalbard i 1903. Fotografier: Hvalfangstmuseet i Sandefjord.

Hvb "Ørnen"

A/S Ørnens hvalbåt «Ørnen». Bygget i 1902 ved Framnæs Mek. Værksted i Sandefjord. Foto: Hvalfangstmuseet i Sandefjord.

1915 I februar selges TELEGRAF til A/S D/S Telegraf (Christensen & Stenseth), Sandefjord.

1916 Solgt til Chr. Christensens D/S A/S (Chr. Christensen jr.), Sandefjord 07/03-1916. Solgt videre til D/S A/S Corona (H. M. Wrangell & Co. A/S), Haugesund 31/07-1916

1917 Grunnstøtte og sank 26/11-1917 under en reise med kull mellom Sunderland og Rouen, Frankrike. Det var et vrak man støtte på.

Fra sjøforklaringen:

D/S »Telegraf« (H.M.Q.W.) av Haugesund blev forlatt den 26. november i synkefærdig tilstand som følge av at ha grundstøtt eller støtt paa. vrak 1 kvm. S.V.¼S. av Sunk fyrskib i Black Deep.
        Sjøforklaring i London den 29. november. Av forklaringen fremgaar, 
at skibet avgik fra Sunderland den 22. november med en ladning kul bestemt til Rouen. Den 23. s. m. fik man lods ombord paa Yarmouth red, hvor skibet gik tilankers efter lodsens kommando. Den næste dag kl. 6.50 fm. fortsattes reisen. Vinden vestlig, stiv kuling med skyet luft. Kl. 0.30 gik tilankers, kl. 1.10 em. hev op og fortsatte ifølge signal fra vaktbaaten. Storm og høi sjø, tung sætting. Kl. 4.15 em. passertes Sunk fyrskib ca. 1 kvm. av. Der styrtes efter lodsens kommando S.V.¼V. Kl. 5.45 em. sloges farten ned til sagte, for at gjøre s.tb. anker klar til at falde. Straks dérefter støtte skibet haardt. Der blev slaat stop i maskinen og fuld fart agterover. Der blev loddet 5 favne vand. Maskinen blev stoppet, roret lagt haardt venstre og fuld fart agterover. Man merket nu at roret var beskadiget og at skibet negtet at styre. St.b. anker lot man gaa kl. 6 em., og ved lodding rundt skibet fandtes en dybde av 6 favne. Den 25. kl. 8 fm. faldt b.b. anker med 30 favne kjætting og stak ut ca. 90 favne paa st.b. anker. Vind og sjø i tiltagende, Kl. llH fm. kom engelsk D/S »J. B. Paddon« langs siden og tilbød assistance, hvilket efter skibsraad blev avslaat, idet vedkommende dampskib under omstændigheteme ikke vilde være istand til at yde betryggende hjælp. Kl. 2½ em. observertes en mastetop om styrbord. Man antar at skibet har støtt paa denne, som antagelig tilhørte et vrak. Den 26. s. m. kl. 1 fm. brak styrbord anker kjætting og man stak ut 75 favne paa b.b. anker. Kl. 2 fm. grundstøtte skibet flere ganger. Kl. 6 fm., besluttedes at forlate skibet, idet vandet, trods ihærdig pumpning, stadig steg, saa det stod over maskindørken og steg op i maskingangene, Mandskapet som gik i livbaatene blev optat av D/S »J. B. Paddon« og landsat i Southend kl. 11½ fm. s. d.

Henlagt.

Alle fotografiene er fargelagt av Fokal foto / Geir Røsset.

Kilder:

Røsset, Geir. 2013: De flytende kokeriene. Novus forlag.
Skipshistorie.net