Flk “Admiralen” (1904)

Flk "Admiralen"

Flk “Admiralen” ved kai i Seattle, Washington.

1869 Bygget som lastebåt ARIADNE ved Pile & Co., Monkwearmouth, Sunderland for Ryde & Co.London. launched 09/10-1869.

1873 Solgt til Belgian Royal Mail Co., Ltd., London.

1875 Solgt til John Hall jr. & Co., London. renamed GIBRALTAR.

1903 Innkjøpt av A/S Ørnen i oktober 1903 for £ 3.750.

1904 Ombygget til flytende kokeri ved A/S Framnæs mek.Værksted. Arbeidet fikk betegnelse som ”Kogeri No. 1”.
Kokeriet ble ombygget med sikte på kun å ta vare på olje fra spekket på hvalen. Ombyggingen omfattet innstallasjon av 4 åpene spekk kokere med en diameter på 7’. Disse ble plassert i luke nr. 2 på fordekket. På babord, på utsiden av maskinrommet, ble det montert en trykk basert koker for utkoking av tunge og benrester. I akterkant av spekkkjelene ble spekkhakken plassert. Kummer for oppsamling av rester fra utkoket i kokene ble plassert ved foten av spekkokene. Klaringskasser og oljemottagere ble plassert på skipets mellomdekk. Oljen ble samlet i fat, samt en bunntank på 60 ton i tillegg til klaringskassene.
Hun blir satt i fangst ved Spitsbergen i sesongen 1904/05. Bestyrer var Alex. Lange.

1905 I fangst på feltene ved Svalbard på sommeren med hvalbåtene HAUKEN and THE EAGLE, samt hjelpekokeriet VESTERLIDE. Til å hjelpe seg deltok også slepebåten DS ACTIVE as bøyebåt. Resultatet ble totalt 123 hval som ga et utbytte 4 782 fat. ADMIRALEN ankom Sandefjord 01/06-1906.
Grunnet hvalfredningen på Finmarkskysten, ble det stor konkurranse på hvalfeltenefeltene i nord.
Man søkte derfor andre felter. På en ekstraordinær generalforsamling i A/S Ørnen, ble styret den 29/08-1905 av aksjonærene gitt myndighet til å søke sydover.
Etter en overhaling og oppgradering ved Framnæs mek. Værksted til en kostnad på Kr. 5 216,46, dro ADMIRALEN fra Sandefjord 21/10-05 på sin første tur til sydligere fangstfelt isammen med hvalbåtene HAUKEN and THE EAGLE med Alex.Lange som ekspedisjonens bestyrer og som kaptein var Søren Andersen, Veierland. Ankom for første gang Port Stanley på Falklands øyene 13/12-1905. Etter en del parlamentering med guvernøren fikk de tillatelse til å fange ved øyene. Ekspedisjonen fanget ved New Island på Falkland til den 20/01-1906. Da hadde man fanget 40 whale, som ga et utbytte på ca. 1 000 fat.

 

Hvb "Hauken"

built in 1904 as Whaler HAUKEN ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord.

1906 Etter et dårlig resultat ved New Island, med mye vind og sjø, became ADMIRALEN etter rådslagning ble det enighet om å forlate Falklands øyene og prøve lykken ved Syd Shetland. De ankom Admirality Bay 27/01-1906 med kaptein Søren Andersen som kjentmann.
the result was 4.200 fat. Christensen skriver i årsberetningen:

Olien er solgt dels i Glasgow, dels i Christiania. Bardene (12 tonnes) er solgt i Paris med Undtagelse af Seihvalbardene, som er usolgte, – og er udestaaende. Fordringer for solgt Olie samt for de usolgte Barder opført med kr. 70 000,00, hvilken sum er meget lavt ansat, saaledes er circa Kr. 5 000,00 siden Regnskabets Afslutning i indkommet fra 2 Debitorer mere end opført, saa Aarets Gevinst vil blive større end som Regnskabet viser.

Regnskapet, som er datert 16. august 1906 viser en Balance (Gevinst) på kr. 9 516,44.
Sesongen 1905/06 hadde vært så dårlig at ved en ekstraordinær generalforsamling 06/06-1906 fikk Christensen bemyndigelse til å selge selskapet til en pris av ikke under Kr. 500 000, men det ble ingen salg.
Med dette kan man vel si at Sandefjords fremtid som hvalfangerby ble avgjort.
ADMIRALEN forlater 23/08 Sandefjord atter en gang, med kurs for sydligere farvann. Denne gang i sammen med VESTERLIDE (en seilskute bygget i 1872, ombygget som kokeri og innkjøpt i 1904). Hvalbåtene HAUKEN and THE EAGLE var lagt opp i Port Stanley under sommeren.

1907 ADMIRALEN ankom Sandefjord 14/05-1907 og begynte å losse sin last av oljefat om bord til lekteren ERIN ISLE.
Sesongen 1906/07 viser en gevinst på Kr. 82 204. Chr. Christensen skriver i A/S Ørnens årsberetning:

fra Fangstfeltet ved West Falkland og South Shetland hjembragtes pr. ADMIRALEN 4848 og pr. VESTERLIDE 893 Fade Olie, foruden barder, hvilken Fangst er solgt og vil indbringe circa Kr. 367 000,-. Fangsten har vært mindre god paa Grund af Hvalens Maverhed, og Udgiftene store, hvorfor Overskuddet ikke svarer til den med denne Fart forbundne store Risiko—

ADMIRALEN forlot Sandefjord på vei til fangstfeltet i Sydishavet 03/10-1907 for å delta i fangst sesongen 1907/08.

1908 Etter endt sesong var resultatet 6 100 fat hvalolje. Mr Alex. Lange gir opp som fangst betyrer. Denne høsten går ADMIRALEN til isen med ny bestyrer. Som ny bestyrer var ansatt skipsfører Julius Paulsen for sesongen 1908/09.
Paulsen kom om bord som vaktmann på sommeren, etter en kort tid som ansatt på kontoret til Lars Christensen. autumn 1907 hadde Paulsen vært skipsfører på A. F. Klaveness’ bark GULDREGN. Denne forliste på kysten av Canada.
En dag kort tid etter at han hadde begynt som vaktmann kom Chr. Christensen om bord i ADMIRALEN på inspeksjon. Etter en kort inspeksjon av både fartøy og Paulsen, ble Paulsen spurt om han kunne komme en tur opp på kontoret til Christensen. Paulsen tenkte at han kunne jo like godt få sparken på kontoret, som om bord–.
Da han ankom kontoret på Kamfjord sier Christensen til ham:

Kan De få med Dem noen Liagutter [gutter fra Grønli] og gå om bord i den holken og slå den full av fett? Men det sier jeg, at dette gjør jeg på eget ansvar, så får De ikke holken full av fett, kan De pakke sammen ute i fjorden her, – og det samme kan jeg

1909 Gives ADMIRALEN ankom Sandefjord etter endt sesong 1908/09 hadde resultatet blitt 8 000 fat, og Paulsen slapp å pakke. Solgt til Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (Thorndahl).

1910 Resultatet for sesongen 1910/11 became 17 000 fat.

1911 Sesongen 1911/12 innbragte 20 000 fat.

1912 Resultatet for sesongen 1912/13 became 19 500 fat. Solgt til Alaska Whaling Co (Lars Christensen). Dette selskapet ble avsluttet i 1914, and ADMIRALEN ble solgt.

1914 Solgt til Admiralen A/S (Johan Bryde), Sandefjord.

1918 Solgt til Admiralen A/S v/Knud Olsvik, Ålesund.

1926 Skipet er strøket fra registeret. Endelig skjebne ukjent.

 

All photos are colored by Focal Photo / Geir Rosset.

sources:

Rosset, Geir. 2013: The factory ships. Novus publishing house.
Skipshistorie.net