Flk «Hecla» (1904)

Tekst: Skipshistorie.net / De flytende kokeriene (2013)

Flk "Hecla"

Flk HECLA midt i bildet på Sandefjord havn. Usikkert om hvalbåtene er SKJOLD og VERGE eller ALFA og BETA.
Ute til venstre ligger
ADMIRALEN og til høyre for henne ERIN ISLE.

1875 Bygget som bark HECLA av A. McDougall, Maitland, NS, Canada for ukjent canadisk eier.

1886 Eiere var A. McDougall, Maitland NS, Canada.

1889 I november, solgt til A/S Hecla (Hans Fredriksen), Sandefjord.

1905 Solgt til A/S Skjold og Værge (Albert Grøn), Sandefjord. Benyttet som kokeri ved Svalbard 1905–07 med hvalbåtene SKJOLD og VÆRGE. Samlet tap for tre sesonger var 75 000. Hvalbåten VÆRGE ble rent i senk av en hval og selskapet ble deretter realisert.

Over til venstre: Hvalbåten SKJOLD og A/S Ørnens kokeri BOMBAY.

Over til høyre: HECLA i Hecla havn i Grønfjorden på Svalbard med hvalbåtene ALFA og BETA i 1910.

Under: Angivelig fra HECLA.

1909 Innkjøpt for 19 400 kr. av Hvalfangerselskabet Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness) for bruk i hvalfangst. Hvb ALFA og BETA var fangstbåter.

1911 I august og september går bestyrer J. Jørgensen i land på Spitsbergen på order av Thor Dahl om å annektere de områdene på Spitsbergen, Svalbard som Hvalfangerselskabet Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness) hadde benyttet under fangst ved Svalbard i tiden 1909 og 1910 (Green Harbour i Hecla havn og Østsiden i Safe Harbour).

1912 Thor Dahl sender brev til det norske utenriksdepartement og gjør krav på disse områdene. Da Svalbard ble innlemmet i Norge i 1925 ble dette avslått.

1915 I oktober, solgt til O. Karlsen, Gressvik, Fredrikstad.

1916 Innkjøpt i februar av A/S Lægtertrafik (Finn C. Knudsen), Porsgrund. Rigget ned til lekter.

1918 Stanset og stukket i brann 21/08-1918 av tysk ubåt UC 59 ca 103 kvartmil ØNØ av Coquet Island, utenfor kysten av Northumberland, England på reise fra Hartlepool til Kristiania (Oslo) med en last kull, slept av DS LOEKO. (DS LOEKO var en tidligere fransk tråler hjemmehørende i Kopervik, og innleiet av Rudolf Ugelstad og Kristoffer Olsen m.fl. Den spede begynnelse på rederiet Olsen & Ugelstad, Oslo).

Evt. fargelegging av Fokal foto / Geir Røsset.

Kilder: Røsset, Geir. 2013: De flytende kokeriene. Novus forlag.

Skipshistorie.net