DS "Tota"

DS "Tota"

DS «Tota» med hvalfangere og stasjonsmannskaper fra Øya ved Thorøya i Sandefjord. På andre siden av fjorden ligger Jahres kjemiske fabrikker, til venstre ser man Framnæs Mekaniske Verksted.

DS «Tota» ex «Teie» (transportskip, Tønsberg Hvalfangeri) ex Thorshøvdi (tankskip, A/S Thor Dahl), var eiet av A/S Albion Star (A. Ryan) og var transportskip for Compania Argentina de Pesca med rute mellom Sør-Georgia og Sandefjord/Europa.

Lagt ut med tillatelse fra Hvalfangstmuseet i Sandefjord.

Flk "Kommandøren I"

Flk "Kommandøren I"

Kokeri nummer 3 i en serie på 10.
A/S Vega (H. A. Christensen, Sandefjord) sitt kokeri «Kommandøren I». Dette kokeriet fanget med tap utenfor Kamsjatka, Mexico, Galapagos og i Beringstredet i fire sesonger. Skipet ble solgt til Pesca i 1927 og omdøpt «Ernesto Tornquist». Fungerte som kokeri fram til 1930. Etter opplag i Sandefjord blir hun konvertert til transportskip for ruten Grytviken – Norge, og er i denne rollen fram til hun forliser uten tap av liv i 1950.

Elefantsel-jakt

Elefantsel-jakt

En selfanger driver en elefantsel-okse ned mot vannkanten i Bay of Isles. Denne oksen var antagelig ca 10 år gammel og kan ha veid tre og et halvt tonn. Bare okser over 3,5 meter fra nesetipp til hale var tillatt å ta, og antallet ble strengt kontrollert.
Argentinske Pesca hade enerett på elefantseljakt på Sør-Georgia. Dette ga et ok tillegg i fortjenesten hvert år, og særlig mot slutten av hvalfangsten skulle den spille en rolle. Men det var aldri så lønnsomt at det kunne veie opp for en mangel på hval.
Fotograf: Nigel Bonner
Med tillatelse fra Jenny Bonner.
Takk til Sarah Lurcock ved museet i Grytviken på Sør Georgia for den opprinnelige bildeteksten til dette lysbildet.
Klikk på bildet for større versjon.

 

Kirken i Grytviken

Kirken i Grytviken

Første bildet i en serie fotografier tatt av Theodor Andersson mellom 1920 og 1932. Personene i bildet er ikke identifisert.
Andersson-fotografiene fra arkivet er ikke sortert etter dato og kan derfor vanskelig tidfestes mer nøyaktig, men der det er bilder av skip og bygninger vil det være mulig for noen med mer inngående kjennskap til disse feltene å kunne si noe om år.
Lagt ut med tillatelse fra Hvalfangstmuseet i Sandefjord.
Fotograf: Theodor Andersson
År: 1929-32
Klikk på bildet for større versjon.

Grytviken 1909 oversikt

Grytviken 1909 oversikt

Beskrivelse av bygningene i bildet har vi fått fra professor Basberg i Bergen og er basert på et Pesca-kart fra 1911.
A: Det fremkommer ikke på mitt kart. Et lagerskur av et eller annet slag?
B: Samme som A.
C: Det kan være bakeriet (Panaderia), men mest sannsynlig en boligbrakke (Edificios Administration & Habitacion No. II)
D: Bestyrerboilig, kontor etc. ‘Villa’ (Edificios Administration y Habitacion No. I)
E: Kokeri – antagelig spekkokeri (Fabrica No. II)
F: Proviantlager (Deposite para provisiones)
G: Lagerskur av et eller annet slag. Det er oppført på kartet, men teksten er uleselig.
H: Kokeri – antagelig kjøtt og bein, eventuelt guanoanlegg (Fabrica No. I)
I: Antagelig fjøs og grisehus (Invernadero vacuno y porcino)
J: Brakke – det som ble hetende ‘Russebrakka’ ( Barraca No. I)
De to lange radene er oljetanker (Tanques p aceite)
Bildet er tatt i januar 1909 og vi ser det nedriggede seilskipet Louise bak transportskipet Claus Horn, og barken Rolf til høyre.
 
 
Fra Reidar Ottesen
Klikk på bildet for større versjon.
Available in high resolution